IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Jerzy Kłoczowski
  • East Central Europe in the Historiography of the Countries of the Region
  • kod: 18
  • ISBN: 83-85854-14-2
  • Lublin 1995
  • 54 str.
  • format A5
  • Cena: 2,50 zł

Autor charakteryzuje Europę Środkowo-Wschodnią jako obszar położony między krajami języka niemieckiego i włoskiego a Rosją. Cały ten region pozostawał w granicach czterech cesarstw: rosyjskiego, prusko-niemieckiego, austriacko-habsburskiego i tureckiego. Takie koleje losu wywarły decydujący wpływ na schemat dziejów Europy, które postrzegane były jako historia ludów germańsko-romańskich i od XVIII w. Rosji. Prof. Kłoczowski zbiera podstawowe dane na temat całego kierunku badawczego rysującego się we współczesnej historiografii oraz prezentuje zmiany, jakie dokonały się w widzeniu naszego regionu na początku XX wieku.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej