IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Andrzej Gil, Tomasz Kapuśniak
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • kod: 206
  • ISBN: 0
  • Lublin 2008
  • 250 str.
  • format B5
  • --