IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Struktura Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. nadzw. dyrektor

Kolegium Dyrekcyjne Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. nadzw. dyrektor Instytutu
vacat zastępca dyrektora ds. naukowych
Andrzej Deryło zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Dział Naukowo-Badawczy

dr hab. Andrzej Gil profesor nadzwyczajny - Urlop (On leave of absence)
dr Aleksej Wasiliew profesor nadzwyczajny
dr Hanna Bazhenova adiunkt
dr Jan Muś adiunkt
dr Marek Radziwon adiunkt
dr hab. Tomasz Stępniewski adiunkt – Urlop (On leave of absence)
dr Agata Stolarz adiunkt
dr Anna Visvizi adiunkt
mgr Paweł Jarosz asystent
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik asystent
mgr Zsolt Náday asystent
mgr Alina Sobol asystent

Dział Administracyjno-Finansowy

Marta Aleksandrowicz główny księgowy
Grażyna Płodowska sekretariat

Dział Wydawniczy

Anna Paprocka redakcja
Agnieszka Zajdel redakcja
Andrzej Koma dystrybucja, obsługa techniczna

Rada Naukowa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Członkowie Rady nominowani przez Ministra Spraw Zagranicznych

ks. prof. Andrzej Szostek Przewodniczący RN
dr Wojciech Zajączkowski
dr Adam Eberhardt
prof. Zdzisław Najder
prof. Marek Pietraś
dr hab. Marek Cichocki

Członkowie Rady wybrani przez pracowników IEŚW

dr hab. Hubert Łaszkiewicz Zastępca Przewodniczącego RN
dr hab. Tomasz Stępniewski Sekretarz RN
dr Hanna Bazhenova
dr Zbigniew Piłat
dr Marek Radziwon
dr Agata Stolarz

Członkowie Rady wchodzący na mocy ustawy

dr hab. Mirosław Filipowicz, prof nadzw.

Nowa publikacja Instytutu

J. Łukaszewski
Okładka książki, 2.9kB
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)