IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Struktura Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz dyrektor

Kolegium Dyrekcyjne Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Mirosław Filipowicz dyrektor Instytutu
dr hab. Andrzej Gil zastępca dyrektora ds. naukowych
Andrzej Deryło zastępca dyrektora ds. organizacyjnych

Dział Naukowo-Badawczy

dr hab. Andrzej Gil zastępca dyrektora ds. naukowych
dr Tomasz Stępniewski adiunkt – Urlop (On leave of absence)
dr Anna Visvizi adiunkt
dr Hanna Bazhenova adiunkt
mgr Paweł Jarosz asystent
dr Agata Stolarz asystent
mgr Alina Sobol asystent

Dział Administracyjno-Finansowy

Marta Aleksandrowicz główny księgowy
Grażyna Płodowska sekretariat

Dział Wydawniczy

Anna Paprocka redakcja
Agnieszka Zajdel redakcja
Andrzej Koma dystrybucja, obsługa techniczna

Rada Naukowa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Członkowie Rady nominowani przez Ministra Spraw Zagranicznych

ks. prof. Andrzej Szostek
dr Jakub Wiśniewski
dr Adam Eberhardt
prof. Zdzisław Najder
prof. Marek Pietraś
dr Marek Cichocki

Członkowie Rady wybrani przez pracowników IEŚW

dr hab. Hubert Łaszkiewicz
dr Tomasz Stępniewski sekretarz
dr Zbigniew Piłat
dr Hanna Bazhenova
dr Agata Stolarz

Członkowie Rady wchodzący na mocy ustawy

dr hab. Mirosław Filipowicz
dr hab. Andrzej Gil

Nowa publikacja Instytutu

J. Łukaszewski
Okładka książki, 2.9kB
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)

Nowa publikacja Instytutu

redakcja T. Stępniewski
Okładka książki, 2.9kB
The New Great Game in Central Asia

Nowa publikacja Instytutu

redakcja T. Stępniewski
Okładka książki, 2.9kB
Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej