IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Profesor Jerzy Kłoczowski

zdjecie prof. Kloczowskiego (13K)

Profesor Jerzy Kłoczowski – prezes zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej od 1991 roku; od 2002 do 2013 – dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2000-2004 współtwórca i przewodniczący Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Do dziś honorowy przewodniczący Konwentu. Historyk-mediewista, przede wszystkim historyk kultury polskiej, w tym historii chrześcijaństwa w Polsce. Specjalista historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Urodził się w 1924 roku w Bogdanach. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego (w pułku „Baszta”). W latach 1945-1948 studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – gdzie w 1950 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1950 roku rozpoczął współpracę naukową z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W roku 1967 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1974 – zwyczajnego. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat podjął tam szereg zadań. Był między innymi: kierownikiem Katedry Historii Średniowiecznej, kierownikiem Katedry Historii Kultury Polskiej, kierownikiem i twórcą Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, wieloletnim kierownikiem Sekcji Historii oraz dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, członek Rady Wykonawczej UNESCO (kilkakrotnie przewodniczył polskiej delegacji na Konferencji Generalnej UNESCO), członek-założyciel Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, przewodniczący Polskiej Komisji Historii Porównawczej Kościołów w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Wspólnego UNESCO i Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH).

Od 1956 roku członek-założyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej; w latach 1981-1991 członek Rady Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Od 1981 kierował pracami Wszechnicy Regionu Środkowowschodniego „Solidarności”; po 13 grudnia 1981 współpracował z tajnymi strukturami „Solidarności”. W latach 1989-1990 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; w latach 1989-1991 sędzia Trybunału Stanu; w latach 1990-1991 senator RP, członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu. Jeden z inicjatorów utworzenia organizacji kombatanckiej Armii Krajowej; w latach 1989-1990 pierwszy prezes Światowego Związku AK w Okręgu Lubelskim; w roku 1991 inicjator i fundator Instytutu Armii Krajowej w Lublinie.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności (od 2004), członek-korespondent PAU (od 1992), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2000), członek honorowy stowarzyszenia Collegium Invisibile (2004), członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Naukowego (2006), członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL.

Członek Związku Inwalidów Wojennych RP (od 1946), Rady Kasy im. Mianowskiego (od 1999), Wiceprzewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego (od 1999), członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej (od 2001), członek Rady Naukowej przy Wielkim Kanclerzu KUL (od 1998), członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, współprzewodniczacy polsko-białoruskiej komisji ds. podręczników szkolnych (od 1992), członek Rady Państwowego Muzeum na Majdanku (od 1998).

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 11 listopada 2004 po jednomyślnej uchwale Kapituły Orderu odznaczony Orderem Orła Białego.

Wykładowca m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, College de France, Merton College Oxford University, Paris IV – Sorbonne (1985-1987), Institute for Advanced Study w Princeton, University of Madison-Winsconsin, Kolegium Europejskiego w Natolinie (od 1997). Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie (1993), Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (1998), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (1998) oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu (1999). Laureat nagrody im. A. Jurzykowskiego (1988), nagrody specjalnej „Przeglądu Wschodniego” Nagrody Obojga Narodów Polski i Litwy (1999) nagrody „Clio” na najlepszą książkę historyczną roku 1999, Nagrody „Rzeczpospolitej” imienia Jerzego Giedroycia oraz Medalu za Zasługi dla KUL (2004).

Autor i redaktor około 1000 publikacji z zakresu historii, m.in. Dominikanie na Śląsku w XIII-XIV wieku [1956]; Wspólnoty chrześcijańskie [1964]; Kościół w Polsce [autor i redaktor, t. 1: 1968, t. 2: 1970], Chrześcijaństwo w Polsce [1981], Europa Słowiańska w XIV-XV wieku [1984], Kościół katolicki w świecie i Polsce. Szkice historyczne [1986], Dzieje polskiego chrześcijaństwa [t. 1: 1987, t. 2: 1991], Od pustelni do wspólnoty [1987], Histoire religieuse de la Pologne [autor i redaktor, 1987], Chrześcijaństwo i historia [1990], Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu [1993], La Pologne dans l’Eglise medievale [1993], Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza [1998], A History of Polish Christianity [2000], Dzieje chrześcijaństwa polskiego [2000], Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku [2000], Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie [2003], Europa – chrześcijańskie korzenie [2004], Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie [2007].

Leksykon biograficzny Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" zawiera hasło poświęcone prof. Jerzemu Kłoczowskiemu.

Nowa publikacja Instytutu

J. Łukaszewski
Okładka książki, 2.9kB
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)

Nowa publikacja Instytutu

redakcja T. Stępniewski
Okładka książki, 2.9kB
The New Great Game in Central Asia

Nowa publikacja Instytutu

redakcja T. Stępniewski
Okładka książki, 2.9kB
Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej