IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 532 2907, iesw@iesw.lublin.pl

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej jest placówką badawczo-naukową, która od 1991 roku jako stowarzyszenie oraz od 2001 jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa (instytut badawczy od 2010 r.), powołana przez ministra spraw zagranicznych, prowadzi badania, głównie historyczne i politologiczne, związane ze specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenia

Czerwiec 2016

Uprzejmie informujemy, że w IEŚW ukazało się polskie, uzupełnione wydanie monografii dr Anny Bażenowej o środowisku historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 1869–1915: nauka i polityka, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016, 420 s. ISBN 978-83-60695-83-8.

HB, 27.06.16

12-14.06.2016

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach First Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies „Europe under Stress: The End of a Common Dream?”, które odbyły się na Uniwersytecie w Tartu. Podczas posiedzeń sekcji „Memory: Institutions and Politics” wygłosiła referat „The First World War as a Site of Memory in Russian and Ukrainian Political Discourse”.

HB, 27.06.16

9-10.06.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w Exploratory Workshop „Eruptions of New First World War Memories”, który odbył się na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach obrad zaprezentowała obszerny referat zatytułowany „Representations of the First World War in the Politics of Memory in Russia and Ukraine”.

HB, 27.06.16

23.06.2016

Artykuł dr Anny Visvizi pt. NATO Warsaw Summit: Georgia and other unanswered questions, ukazał się we wpływowym periodyku „New Eastern Europe”, w serii komentarzy poświęconych zbliżającemu się szczytowi NATO w Warszawie.

AV, 23.06.16

6-7.06.2016

Dr Anna Visvizi wzięła udział w warsztatach naukowych poświęconych problemom społeczno-gospodarczym nierówności na świecie, zatytułowanych „Inequality by the Numbers”, które zostały zorganizowane w Nowym Jorku przez CUNY (City University of New York) Graduate Center we współpracy z Luxembourg Income Study (LIS) Center.

AV, 21.06.16

19-20.05.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w obradach międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Mikołaj Karamzin i jego czasy”, która odbyła się w Warszawie w ramach obchodów dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas posiedzeń sekcji „Karamzin i Polska” dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „»Записка о древней и новой России« Н. М. Карамзина и ее воспроизведение в трудах историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

20-22.04.2016

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w 14 биографических чтениях памяти Вениамина Иофе „Право на имя: Биографика 20 века”, które odbyły się w Sankt Petersburgu. W ramach obrad zaprezentowała referat zatytułowany „Просопографический портрет историков Императорского Варшавского университета”.

HB, 30.05.16

12-13.05.2016

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w zorganizowanym we Lwowie II Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym „Integracja Europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości”, na którym wygłosiła referat pt. „Strategie integracyjne a tożsamość narodowa mniejszości w państwach bałtyckich”.

AKZ, 16.05.16

Maj 2016

Miło nam poinformować, że w publikacji Media w kampaniach wyborczych Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego pod red. W. Furmana, P. Kucy i D. Szczepańskiego ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Vladimir Putin’s presidential election campaigns, s. 229-240.

4.05.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się książka pod redakcją J. M. Magone, B. Laffan i Ch. Schweigera pt. Core-Periphery Relations in the European Union. Zawiera ona artykuł autorstwa dr Anny Visvizi pt. Greece and the Troika in the context of the Eurozone crisis (s. 149-165).

22.04.16

Kwiecień 2016

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazał się nowy numer „Studiów Europejskich” Uniwersytetu Warszawskiego, nr 4 (76) 2015, dotyczący problemów bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Redaktorami naukowymi tego numeru są dr hab. Tomasz Stępniewski oraz doc. dr Artur Adamczyk. Zapraszamy do lektury.

19.04.16

14.04.2016

W Teatrze Starym w Lublinie odbyła się debata zorganizowana przez Fundację Ponad Granicami, Prezydenta Miasta Lublin i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej pt. Emigranci, uchodźcy. Dopust Boży czy szansa? z udziałem ambasadorów Michała Klingera, Marcina Nawrota i Andrzeja Jaroszyńskiego.

PJ, 14.04.16

04.04.2016

Miło nam poinformować, że artykuł w języku angielskim dr Hanny Bazhenovej – zatytułowany Evacuation without return: World War I and the Historians of the Warsaw Imperial University – ukazał się w czasopiśmie „Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte” 2014, Bd. XXIII: Nach dem Zerfall der Imperien: Historische Zäsur und biografische Erfahrung im östlichen Europa = After the Fall of Empires: Historical Turning Points and Biographical Experience in Eastern Europe, s. 48–66.

HB, 4.04.16

01.04.2016

Prezentacja Raportu OECD Economic Survey of Poland 2016: W tym roku Polska obchodzi rocznicę 20-lecia przystąpienia do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju/Organisation for Economic Co-operation and Development). W ramach obchodów tego jubileuszu 23 marca 2016 r. w Lublinie odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiciel OECD zaprezentował najnowszy raport organizacji z przeglądu gospodarki polskiej (Economic Survey of Poland 2016). Uczestniczący w dyskusjach panelowych dyplomaci oraz eksperci reprezentujący środowiska akademickie i analityczne (think tanki) podjęli dyskusję na następujące tematy: jakie korzyści przynosi Polsce członkostwo w OECD, jakie zalecenia w sferze gospodarczo-społecznej formułowane są obecnie przez OECD pod adresem Polski i jak Polska wykorzystuje te rekomendacje. Organizatorami seminarium były: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

AV, 1.04.16

17.03.2016

Dr n. hum. w zakresie psychologii Marzena Piłat wygłosiła referat pt. „Uchodźca czy migrant ekonomiczny? Rola diagnozy psychologicznej w weryfikacji wiarygodności azylantów” podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”, która odbyła się w Warszawie.

AS, 22.03.16

15.03.2016

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Journal of International Relations” („Medzinárodné vzťahy”, University of Economics in Bratislava) 2016, vol. XIV, issue 1, ukazał się artykuł w języku angielskim dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik pt. Russia’s Soft Power in the Baltic States.

AKZ, 14.03.16

15.12.2015

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł Варшавяне-на-Дону autorstwa rosyjskiej dziennikarki Anastasii Owsiannikowej, napisany na podstawie wywiadu z dr Hanną Bazhenovą i profesorem Konstantinem Krakowskim.

HB, 16.12.15

Grudzień 2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad (tekst w formacie PDF) z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West. Zapraszamy do lektury wywiadu.

TS, 15.12.15

27.11.2015

W IEŚW odbyło się seminarium pt. „Bezpieczeństwo Informacyjne (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej”. Jego celem była pogłębiona analiza i debata w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego (#InfoSec) w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie seminarium uczestnicy mieli możliwość wypracowania krytycznego podejścia do następujących zagadnień:

  • Podejścia teoretyczne i koncepcyjne związane z #InfoSec;
  • Klasyfikacja instrumentów i mechanizmów wywierania wpływu informacyjnego;
  • Sposoby zapobiegania zagrożeniom informacyjnym;
  • Studia przypadków.

Organizatorkami seminarium były dr Anna Visvizi oraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

AKZ, 8.12.15

25.11.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w debacie „Rosja w Eurazji. Łabędzi śpiew czy powrót do wielkiej gry? Wnioski dla Polski” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez Studium Europy Wschodniej UW, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu i demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej.

MR, 27.11.15

14.11.2015

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Historical memory of the Central European communism” zorganizowanej w Pradze, podczas której zaprezentowała referat pt. „The contemporary value of the Soviet monuments in East Central Europe”.

AKZ, 17.11.15

12.11.2015

IEŚW wziął udział w projekcie finansowanym przez International Visegrad Fund, którego celem była analiza relacji między Słowenią a Grupą Wyszehradzką oraz perspektywa współpracy. W rezultacie realizacji projektu powstał zeszyt periodyku wydawanego przez Centre for European Perspectives. Zawiera on również analizę dr Anny Visvizi pt. Slovenia’s role in the Visegrad Group: a view from Poland.

AV, 12.11.15

22-23.10.2015

Dr Hanna Bazhenova uczestniczyła w obradach międzynarodowej konferencji „Nauka w Polsce i Rosji: miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki)”, która odbyła się w Warszawie w ramach obchodów dwóchsetlecia Uniwersytetu Warszawskiego. Na posiedzeniu plenarnym dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat inauguracyjny zatytułowany „Круг историков Императорского Варшавского университета: судьбы ученых”. [Program]

HB, 10.11.15

13-15.10.2015

Dr Hanna Bazhenova wzięła udział w obradach Międzynarodowej konferencji naukowej „Университет в меняющемся мире”, która odbyła się w Rostowie nad Donem. Została ona poświęcona stuleciu Południowego Federalnego Uniwersytetu. W ramach posiedzenia plenarnego dr Hanna Bazhenova wygłosiła referat „Императорский Варшавский университет в судьбах его историков (1869-1915)”. Podczas konferencji otrzymała dyplom-podziękowanie od rektora Południowego Federalnego Uniwersytetu Marii Aleksandrowny Borowskiej za wkład w rozwój współczesnej wiedzy humanistycznej.

HB, 10.11.15

03.11.2015

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł w języku angielskim dra hab. Tomasza Stępniewskiego pt. “The EU’s Eastern Partnership and the way forward after Riga”, „International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs”, vol. 24, 2015, no. 1-2, pp. 17-27 (Bratislava, Slovakia).

TS, 4.11.15

29.10.2015

W najnowszym numerze „Biuletynu Niemieckiego” ukazał się artykuł dr Anny Visvizi zatytułowany Niebezpieczne związki – Niemcy i Grecja w dobie kryzysu.

AV, 30.10.15

26.10.2015

Dr Marek Radziwon wygłosił wykład inauguracyjny w ramach VIII Szkoły Polsko-Rosyjskiej, zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „»Nasza siła to myśl swobodna«. Czy radziecka tradycja dysydencka ma współczesnych spadkobierców?”. Wykład odbył się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

MR, 13.10.15

17-18.10.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji pt. „Pogranicze jako doświadczenie duchowe”, zorganizowanej w Petersburgu przez Instytut Książki, Konsulat Generalny Republiki Litewskiej, Instytut Polski i Wydawnictwo Iwana Limbacha w dniach 17-18 października 2015 r.

MR, 13.10.15

09.10.2015

Podczas międzynarodowej konferencji pt. „Czy istnieje psychologia społeczno-kulturowego pogranicza?”, zorganizowanej w Szczecinie, dr Marzana Piłat, reprezentując Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, wygłosiła referat „Czynniki warunkujące skuteczność integracji społeczno-kulturowej cudzoziemców na wschodniej granicy UE”.

ZP, 25.01.16

08.10.2015

Podczas międzynarodowej konferencji pt. „Czy istnieje psychologia społeczno-kulturowego pogranicza?”, zorganizowanej w Szczecinie, dr Zbigniew Piłat, reprezentując Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, wygłosił referat „Pogranicze społeczno-kulturowe. Analiza w aspekcie historycznym”.

ZP, 25.01.16

8-10.10.2015

Dr Marek Radziwon wziął udział w konferencji pt. „Polska Polityka Wschodnia 2015”, zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 8-10 października 2015 r. przez Kolegium Europy Wschodniej.

MR, 13.10.15

08.10.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, którego zadaniem było ustalenie planu wydawniczego Towarzystwa na kolejny rok.ZP@

25.01.16,

1-3.10.2015

W dniach 1-3 października br. dyrektor IEŚW prof. M. Filipowicz, dr A. Visvizi, dr A. Stolarz i dr M. Radziwon przebywali w Kownie, gdzie wzięli udział w Piątym Międzynarodowym Kongresie Studiów nad Białorusią. IEŚW przygotował tam panel poświęcony kulturowemu i historycznemu dziedzictwu Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzony przez prof. M. Filipowicza, w ramach którego dr A. Stolarz mówiła o idei demokracji, wolności i wolności jednostki w twórczości literatów pochodzących z krajów EŚW, dr M. Radziwon nakreślił szeroką panoramę ruchów dysydenckich w Związku Radzieckim, obszernie uwzględniając przypadek opozycji białoruskiej, zaś dr A. Visvizi mówiła o tym, jaką perspektywę mają idee wolności i demokracji w regionie, w warunkach współczesnej wojny hybrydowej. Włączyliśmy się również w dyskusję w drugiej części panelu, którą także prowadził prof. M. Filipowicz. Wystąpienia dotyczyły roli historii we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich i polsko-ukraińskich, a także polityki historycznej w obszarze postradzieckim, dostępności do ukraińskich archiwów emigracyjnych i porównawczej analizy białoruskich, litewskich, ukraińskich i polskich podręczników historii.

MF, 13.10.15

1-3.10.2015

W dniach 1-3 października w Lublinie miał miejsce Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, którego współorganizatorem był Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Kongresu dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik moderowała panel dyskusyjny pt. „Bezpieczeństwo informacyjne i wojna informacyjna w państwach Partnerstwa Wschodniego”, którego gośćmi byli: prof. Aleksiej Riabinin, dr Anaïs Marin oraz dr Jurij Zalizniak.

AKZ, 5.10.15

1-3.10.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji „Populism, Majoritarianism and Crisis of Liberal Democracies”, zorganizowanej przez Consortium for European Symposia on Turkey (), podczas której wygłosił referat pt. „Disappointment and nostalgia. Peripheral experience with liberal democracy 25 years after transformation”.

JM, 25.01.16

Październik 2015

okladka ksiazki , JPGZ radością informujemy, że ukazał się nowy numer politologiczny „Roczników Nauk Społecznych” KUL, nr 1/2015, zatytułowany „Region Azji Centralnej: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka, historia”. Redaktorem naukowym tego numeru jest dr hab. Tomasz Stępniewski. Zapraszamy do lektury.

13.10.15

24.09.2015

Na stronie wpływowego think-tanku Atlantic Community została opublikowana analiza pt. Why the Syrian Refugee Crisis Requires a German-Polish Initiative, której współautorką jest dr Anna Visvizi.

AV, 24.09.15

23-29.09.2015

W dniach 23-29 września dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik prowadziła kwerendę naukową w Wilnie, na Litwie. Wzięła także udział w 20. konferencji CEPSA (Annual Conference of the Central European Political Science Association), zorganizowanej w dniach 25-26 września, prezentując referat pt. „Russian minorities as an instrument of the foreign policy of the Russian Federation: Casus the Baltic States”.

AKZ, 5.10.15

23-25.09.2015

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w XX Seminarium Śląskim pt. „Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”, które odbyło się w Kamieniu Śląskim. W ramach konferencji wygłosiła referat pt. „Pojednanie przez trudną pamięć. Transgraniczne projekty historii mówionej i ich rola w edukacji młodego pokolenia”.

AS, 08.10.15

23.09.2015

W dniach 21-23 września 2015 roku w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyły się trzy wykłady, mające na celu popularyzację nauki i działań Instytutu. W imieniu autorek projektów – mgr Aliny Sobol i dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik – pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Festiwalu, którzy zechcieli zapoznać się z naszą ofertą i odwiedzić IEŚW. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Pana Krzysztofa Styczyńskiego, którzy uczestniczyli w naszym środowym, szczególnie dobrze przyjętym, wykładzie. Zapraszamy już za rok!

AS, 28.09.15

17-18.09.2015

Dr Agata Stolarz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji „Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research, Areas, Challenges and Specificity”, zorganizowanej w Łodzi, podczas której wygłosiła referat pt. „The social impact of oral history. Art Oral History Projects in Central and Eastern Europe and their specificity”.

AS, 08.10.15

17.09.2015

Dr Jan Muś wziął udział w seminarium „Current state of stability in Bosnia and Herzegovina – Possible Intensified V4 Contribution”, sponsorowanym przez Fundusz Wyszehradzki, a organizowanym przez Ośrodek Studiów Wschodnich.

JM, 25.01.16

10-11.09.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji (odczyt i współprowadzenie panelu) zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni pt. „Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej”.

JM, 25.01.16

6-9.09.2015

Dr Anna Visvizi uczestniczyła w 45. Dorocznej Konferencji UACES (University Association for Contemporary European Studies), która odbyła się w Bilbao, w Hiszpanii. Podczas konferencji dr Visvizi moderowała panel pt. „Overcoming the EU’s Core‐periphery Divide: The Role of the Visegrad 4 Countries” oraz wygłosiła referat pt. „The crisis in Greece, EU legitimacy and European integration”.

AV, 24.09.15

6-9.09.2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski uczestniczył w 45. Dorocznej Konferencji UACES (University Association for Contemporary European Studies), która odbyła się w Bilbao, w Hiszpanii. Podczas konferencji dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referaty pt. „The Eastern Partnership before Riga and Beyond” oraz „Transition, Integration and Convergence Revisited” (wspólnie z dr. Bartoszem Jóźwikiem).

TS, 25.01.16

30.08.2015

Dr hab. Tomasz Stępniewski przez okres trzech miesięcy (czerwiec-sierpień) prowadził badania naukowe w Harvard University (USA) jako Visiting Scholar.

TS, 25.01.16

08.07.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego ukonstytuował się Zarząd. Dr Zbigniew Piłat został wybrany sekretarzem Zarządu Towarzystwa.

ZP, 25.01.16

30.06.2015

W okresie 1-30 czerwca 2015 r. dr Anna Visvizi, jako Visiting Scholar, prowadziła badania naukowe na New York University.

AV, 13.07.15

25.06.2015

Na zaproszenie German Marshall Fund dr Anna Visvizi była głównym prelegentem w dyskusji eksperckiej poświęconej kryzysowi w Grecji. Dyskusja odbyła się na Kapitolu w Waszyngtonie (DC).

AV, 13.07.15

19.06.2015

Pracownik naukowy IEŚW Zsolt Náday wziął udział w konferencji pt. „Nowy wielki słownik polsko-węgierski? Jeśli tak, to dlaczego i jak?”, poświęconej idei stworzenia nowego wielkiego słownika polsko-węgierskiego, podczas której wygłosił referat pt. „Alternatywne możliwości przygotowania przyszłego słownika polsko-węgierskiego”. Konferencja odbyła się w Instytucie Polskim w Budapeszcie i zgromadziła znanych w środowiskach polsko-węgierskich językoznawców i leksykografów oraz przedstawicieli wydawnictw akademickich (PWN, Wyd. Węgierskiej Akademii Nauk). Wygłaszane referaty prezentowały różne pomysły i perspektywy napisania kolejnego wielkiego słownika polsko-węgierskiego/węgiersko-polskiego.

ZN, 8.07.15

Czerwiec 2015

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa książka w języku rosyjskim pod redakcją naukową prof. Zigmunda Stankiewicza, dra hab. Tomasza Stępniewskiego i dra Andrzeja Szabaciuka pt. „Bezpieczeństwo przestrzeni postsowieckiej. Nowe wyzwania i zagrożenia”. Pełny opis: „Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы”, Зигмунд Станкевич, Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк (ред.), Люблин-Москва 2014, ss. 463. [Security of the Post-Soviet Region: New Challenges and Threats, Zigmund Stankiewicz, Tomasz Stępniewski, Andrzej Szabaciuk (eds.), Lublin-Moscow 2014, pp. 463].

TS, 30.06.15

23.06.2015

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie naukowym Sopockiej Szkoły Wyższej „Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo”, nr 6/II/2014, ukazał się artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik, zatytułowany „Źródła popularności Władimira Putina” (s. 39-53).

AKZ, 23.06.15

23.06.2015

W dniach 18-19 czerwca br. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Integracyjnym „Drogi i bezdroża integracji cudzoziemców”, który odbył się w Centrum Kultury w Lublinie.

AKZ, 23.06.15

15.06.2015

W Bibliotece Literatury Obcej im. M. I. Rudomino w Moskwie odbyła się prezentacja książki Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика (Люблин 2014). Na prezentacji byli obecni: Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Pan Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Mirosław Filipowicz, a także przedstawiciele Instytutu Historii Powszechnej i Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji naukowych i uniwersytetów. Wśród nich między innymi: Andrej Andreew, Dmitrij Cygankow, Andrej Iserow, Siergiej Michalczenko, Ewgenij Raszkowskij, Michail Robinson, Aleksiej Wasiliew i in. Prezentację moderował prof. Leonid Gorizontow.

HB, 18.01.16

15.06.2015

Prof. Aleksiej Wasiliew uczestniczył w obradach międzynarodowej konferencji projektu „Radziecki dyskurs w kulturze współczesnej” na temat „Lata 90.: czy koniec radzieckiego dyskursu?”, zorganizowanej przez Rosyjską Szkołę Antropologiczną Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie we współpracy z Instytutem Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W ramach wydarzenia zaprezentował wykład pod tytułem „Postkomunistyczne transformacje i specyfika pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej”.

AW, 19.06.15

15.06.2015

Miło nam poinformować, że w The Polish Quarterly of International Affairs, nr 1/2015 ukazał się artykuł dr. Jana Musia, zatytułowany „Turkey Faces the Balkans: Areas of Possible Cooperation with Poland”.

JM, 16.06.15

10.06.2015

Prof. Aleksiej Wasiliew uczestniczył w obradach okrągłego stołu pod tytułem „Tożsamość narodowa i fenomen pamięci historycznej”, które miały miejsce w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Wygłosił również referat na temat: „Historiografia jako forma pamięci kulturowej i jej rola w procesie kształtowania się narodów (Europa Środkowa i Wschodnia)”.

AW, 16.06.15

5.06.2015

Dr Jan Muś wziął udział w Jean Monnet International Conference “Decade after the EU Big Bang Enlargement: Future Perspectives of the Enlargement Process”, która odbyła się w Zagrzebiu. W ramach wydarzenia wygłosił odczyt pod tytułem „Decade after the Big enlargement. Polish lesson for the Western Balkan”. Zob. EU_Western Balkans (EU_WBalkans) / Twitter

JM, 16.06.15

11.06.2015

Odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, podczas którego został wybrany nowy Zarząd Towarzystwa w następującym składzie: prof. dr hab. Hubert Łaszkiewicz (prezes), prof. dr hab. Małgorzata Willaume, prof. dr hab. Iwona Hofman, prof. dr hab. Wiesław Kamiński, prof. dr hab. Henryk Gapski, dr Zbigniew Piłat (sekretarz). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Marek Wierzbicki (przewodniczący), prof. dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. dr hab. Andrzej Gil. Na wniosek Zarządu Towarzystwa prof. dr Jerzy Kłoczowski otrzymał funkcję prezesa honorowego Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Członkowie Walnego Zebrania Zarządu ustalili zakres prac na najbliższą kadencję.

ZP, 25.01.16

10.05 - 10.06.2015

W IEŚW studenci Europeistyki KUL, p. Kinga Hodór i p. Vitalii Makhanets, odbywali praktyki zawodowe.

AKZ, 12.06.15

10.06.2015

W dniu 10 czerwca br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorska dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik.

AKZ, 12.06.15

05.06.2015

Dr Jan Muś wziął udział w konferencji „Decade after the EU ‘big bang’ enlargement: future perspectives of the enlargement process”, zorganizowanej przez Uniwersytet w Zagrzebiu, podczas której wygłosił odczyt pt. „Doświadczenia Polski dla procesu rozszerzenia UE o Bałkany”.

JM, 25.01.16

04.06.2015

Dr Jan Muś współorganizował i uczestniczył w seminarium „Across the national borders: Making and remaking the multicultural adriatic area”, które odbyło się w Rijece.

JM, 25.01.16

02.06.2015

Dr Jan Muś uczestniczył jako prelegent w seminarium naukowym zorganizowanym w Centrum Studiów Europy Południowo-Wschodniej w Grazu.

JM, 25.01.16

28-29.05.2015

Dr Jan Muś współorganizował i moderował jeden z paneli zorganizowanej w Lublinie konferencji pt. „Zmiany w percepcji transformacji roku 1989”.

JM, 25.01.16

01.05-23.05.2015

Adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova odbyła staż naukowy w Ukrainian Research Institute, Harvard University.

HB, 9.06.15

21.05.2015

Miło nam poinformować, że 21 maja br. w Harvard Ukrainian Research Institute odbyła się prezentacja książki dr Hanny Bazhenovej „Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика” (Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014).

HB, 9.06.15

23-25.04.2015

W dniach 23-25 kwietnia br. adiunkt IEŚW dr Hanna Bazhenova przebywała w Nowym Yorku na 20th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, zorganizowanym przez Harriman Institute, Columbia University. W ramach tego zjazdu dr Hanna Bazhenova zaprezentowała referat zatytułowany „The First World War and Politics of Memory in Contemporary Russia and Ukraine”.

HB, 9.06.15

14-15.05.2015

Dr Anna Visvizi uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej PECSA zatytułowanej „Facing the Challenges in European Union: Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth – EuInteg”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dr Visvizi wygłosiła prezentację pod tytułem „Education, the production of knowledge, and progress in context of the global public goods debate”.

AV, 18.05.15

11.05.2015

Prof. Aleksiej Wasiljew wygłosił w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego wykład dla studentów na temat upamiętnienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w radzieckiej i rosyjskiej kulturze.

PJ, 13.05.15

04-06.05.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Skopje.

JM, 25.01.16

Kwiecień 2015

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją prof. Mirosława Filipowicza i Pawła Jarosza: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), zeszyt 7.

PJ, 30.04.15

27.04.2015

W Bibliotece Literatury Obcej im. M. I. Rudomino w Moskwie odbyła się dyskusja zatytułowana „Sposoby kształtowania historycznego dialogu między Niemcami, Polską a Rosją w XX i XXI wieku”, w której udział wzięli ambasadorowie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec - Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Pan Rüdiger von Fritsch, specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. międzynarodowej współpracy kulturowej - Pan Michaił Szwydkoj, oraz rosyjscy i zagraniczni naukowcy, dziennikarze, działacze społeczni. Dyskusję prowadził pracownik naukowy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej dr Aleksiej Wasiliew.

PJ, 29.04.15

27.04.2015

W dodatku do „Gazety Wyborczej” AleHistoria. Tygodnik Historyczny nr 17 z 27 kwietnia 2015 roku ukazała się recenzja Mirosława Czecha na temat publikacji autorstwa profesorów Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa, wydanej przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej (Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795, Lublin-Lwów 2014).
Z recenzji: „Moim zdaniem to najpełniejsza monografia tytułowego zagadnienia oraz jedna z najważniejszych książek o dziedzictwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

AG, 28.04.15

29.04.2015

Dr Marek Radziwon wygłosił w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL wykład pt. „Rewizjoniści i Adwentyści. Kilka uwag o obliczach ideowych ruchu dysydenckiego w ZSRR”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Inna Rosja. Język rosyjskiej tradycji narodowej w perspektywie kulturowej, literackiej, religijnej i społecznej”, którego organizatorem jest Katedra Literatury Rosyjskiej IFS KUL.

PJ, 30.04.15

27-28.04.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Sarajewie.

JM, 25.01.16

24.04.2015

Dr Marek Radziwon został wybrany przez Radę Naukową IEŚW na elektora reprezentującego Instytut na XXIV Forum Sprawozdawczym Instytutów Badawczych, które odbędzie się w dniach 22-23 czerwca br.

PJ, 30.04.15

24.04.2015

W lubelskim Teatrze Starym odbyła się prezentacja książki Michała Hellera pt. „Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki”. W kręgu paryskiej Kultury. W debacie współorganizowanej przez Prezydenta Miasta Lublin, dominikańską Fundację Ponad Granicami, Instytut Książki i IEŚW wziął udział dr Marek Radziwon.

PJ, 30.04.15

20.04.2015

Odbyło się zebranie Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym zadaniem Zarządu było wyznaczenie terminu i przygotowanie Walnego Zebrania Zarządu Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

ZP, 25.01.16

18.04.2015

Uprzejmie informujemy, że w edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS za 2015 rok w kategorii „Nauki Kościelne” wyróżnienie uzyskała wydana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej książka autorstwa Andrzeja Gila i Ihora Skoczylasa „Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795” (Lublin–Lwów 2014). Z opinii: „Przygotowana z największą starannością warsztatową publikacja będąca monografią metropolii kijowskiej, która stała się źródłem rzadkiej sposobności poznania historii kościołów obrządków wschodnich, a w największej obrządku bizantyńskiego, aktywnych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Z uwagi na swój zasób faktograficzny i źródłowy jest bezcennym narzędziem poznania historycznego”.

AG, 20.04.15

14.04.2015

Odbyło się kolejne posiedzenie Pracowni Naukowej IEŚW, które poświęcone było wystąpieniom dr Anny Visvizi oraz mgr Zsolta Nádaya.

PJ, 30.04.15

27.03.2015

Dr Jan Muś odbył wizytę studyjną w Węgierskiej Akademii Nauk.

JM, 25.01.16

24.03.2015

Na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Rijece dr Jan Muś wygłosił wykład pt. „Polska w UE – implikacje dla Chorwacji”.

JM, 25.01.16

20.03.2015

W CAS RIJEKA dr Jan Muś poprowadził seminarium naukowe na temat gospodarczych czynników w teorii nacjonalizmu.

JM, 25.01.16

4.03.2015

Miło nam poinformować, że książka dr Hanny Bazhenovej Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика: монография, Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, 408 s., 4 marca 2015 r. została zamieszczona na portalu czasopisma Ab Imperio jako książka tygodnia.

HB, 9.03.15

Luty

okladka ksiazki , JPGUprzejmie informujemy, że w IEŚW ukazała się monografia dr Hanny Bazhenovej o środowisku historyków Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Историки Императорского Варшавского университета 1869–1915: просвещение, наука, политика: монография, Люблин: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2014, 408 s., ISBN 978-83-60695-80-7.

HB, 9.03.15

Luty 2015

okladka ksiazki , JPGMiło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra hab. Tomasza Stępniewskiego, dra hab. Andrzeja Gila, dra Andrzeja Szabaciuka i dr Anny Visvizi: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 12 (2014), zeszyt 5, pt. „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka”, Lublin 2014.

5.02.15

26.02.2015

Miło nam poinformować, że pracownik naukowy IEŚW, prof. Aleksiej Wasiliew, został odznaczony odznaką honorową ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ceremonia wręczenia odbędzie się w 10 marca w Ambasadzie RP w Moskwie.

PJ, 27.02.15

23.02.2015

Z radością informujemy, że prof. Jerzy Kłoczowski został uhonorowany nagrodą Angelus Lubelski 2014 w kategorii Dzieło życia. X Jubileuszowa Gala Nagrody Angelus Lubelski odbyła się 22 lutego 2015 roku w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego.

PJ, 27.02.15

22.02.2015

Prof. Jerzy Kłoczowski został uhonorowany nagrodą Angelus 2014 w kategorii Dzieło życia. X Jubileuszowa Gala Nagrody Angelus 2014 odbyła się w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Lubelskiego.

AS, 25.01.16

14.01.2015

14 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Pracowni Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w poszerzonym o nowych pracowników składzie. Dr Marek Radziwon przedstawił koncepcję swej rozprawy habilitacyjnej poświęconej dziejom ruchu dysydenckiego w ZSRR.

PJ, 16.01.15

Nowa publikacja Instytutu

J. Łukaszewski
Okładka książki, 2.9kB
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian

Polecamy

Redakcja: B. Jóźwik, M. Sagan
Okładka książki, 2.9kB
Eastern Poland. Development challenges (Plik PDF do pobrania)